Miejscowości

Wiadomości

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które na stałe zapisują się w jego pamięci. Takim ważnym wydarzeniem dla dzieci, rodziców, grona pedagogicznego, pracowników oraz absolwentów Szkoły Podstawowej w Baligrodzie, stało się oficjalne przyjęcie przez szkołę imienia św. Jana Pawła II.

ZDJ. 019

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Baligrodzie odbyła się 1 września 2014 r. Rozpoczęcie nastąpiło w kościele parafialnym w Baligrodzie, gdzie sprawowana była Msza św. której przewodniczył Ksiądz ArcybiskupJózef Michalik. Obecni byli uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i zaproszeni goście. Po Mszy św. wszyscy w uroczystym pochodzie udali się do szkoły w Baligrodzie, gdzie odsłonięta i poświecona została tablica upamiętniająca imię św. Jana Pawła II.Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych odegrano hymn państwowy. Dyrektor szkoły Alicja Leicht serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystość gości. Przewodniczący Rady Gminy Baligród Grzegorz Biłas odczytał przyjętą jednogłośnie uchwałę rady o nadaniu szkole imienia św. Jana Pawła II . Na ręce dyrektor szkoły przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar, który następnie został przekazany przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego. Odbyła się uroczysta przysięga i prezentacja sztandaru. Wójt Gminy Baligród Agata Pomykała przybliżyła zgromadzonym dzieje lokalnego szkolnictwa i historię długoletniej budowy nowej szkoły w Baligrodzie. Wyraziła też swoje zadowolenie z wyboru na patrona szkoły św. Jana Pawła II. Jednocześnie życzyła dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły, aby Patron umacniał ich w codziennej pracy.

W dalszej kolejności nastąpiły przemówienia, życzenia, gratulacje, wręczanie kwiatów, upominków przez szacownych gości. W tym życzliwym klimacie, wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu uczniów szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej goście zwiedzali szkołę i wpisywali się do księgi pamiątkowej.

 {nomultithumb}

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384