Miejscowości

Wiadomości

Okolice Baligrodu

Okolice Baligrodu (5)

Przy głównej drodze w centrum miejscowości znajduje się dawna greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem Św. Mikołaja zbudowana w 1852 roku. Pierwsza wzmianka o świątyni w Rabem fundacji Łażewskich pochodzi z 1756 roku. Świątynia w Rabem jest obiektem orientowanym, drewnianym o konstrukcji zrębowej. Częściowo podbita jest gontem. Posiada trójdzielną bryłę o kwadratowych członach, z czego nawa stanowi najszerszą i najwyższą część. Przy prezbiterium dobudowana od północy zakrystia.

Część frontowa odznacza się portykiem wgłębnym wspartym na pięciu słupach wzmocnionych u góry krzyżami św. Andrzeja. Przykryta jest dachem o różnych kalenicach, podbitym blachą. Nad nawą jest on podwójnie łamany z sześciobocznym bębnem przykrytym dachem namiotowym zakończonym pozorną latarnią z cebulicą.

 

4-DSC01649


Wewnątrz pozorne sklepienie kolebkowe, w nawie i babińcu strop z fasetą. Chór nadwieszony o ażurowej balustradzie.
Klasycystyczny ikonostas pozostawiony na granicy prezbiterium i nawy, częściowo zdemontowany. Wrota carskie, ikona Hodegetrii i Chrystusa Nauczającego umieszczone są w prezbiterium. W prezbiterium po bokach ołtarza głównego umieszono dwie ikony namiestne: św. Mikołaja i Michała Archanioła. Rząd apostołów poprzedzielany jest ozdobnymi ornamentami. Na ścianach babińca rozwieszono duże ikony proroków i patriarchów starotestamentowych pochodzących z rozebranej i przeniesionej do Dwernika cerkwi z Lutowisk. Przedstawiają one Mojżesza i Aarona. W nawie znajdują się również przedstawienia Narodzin Najświętszej Marii Panny i Ostatniej Wieczerzy pochodzące z cerkwi z Lutowisk.

8-DSC01655

Droga krzyżowa jest dziełem Andrzeja „Połoniny" Wasielewskiego zwanego, artysty ludowego rozsławionego przez rzeszowskiego dziennikarza. Cerkiew po 1951 roku wraz z wsią wróciła po zamianie granic do Polski. Mieszkańców wysiedlono aż za Morze Azowskie. Przesiedlono tu mieszkańców z Krystynopola. Od początku chcieli oni zaadaptować świątynie do odprawiana nabożeństw, co spotkało się z sprzeciwem władz. Zamknięta cerkiew w Rabem stała się swoista składnica sprzętów liturgicznych i ikon z innych niszczonych i rozbieranych cerkwi. W roku 1971 przekazano ją wiernym, a trzy lata później poświęcono ją jako filialny kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Rodziny.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

9-DSC02709

Dawna filialna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła została wzniesiona w 1830 roku. Jej poprzedniczka wzmiankowana była w 1761 r. Konsekracji świątyni dokonano w 1846r.  Cerkiew w Roztokach Dolnych jest obiektem drewnianym, o konstrukcji zrębowej. Oszalowany jest deskami w pionie. Trójdzielna bryła omawianej budowli odznacza się skierowanym na wschód prezbiterium na rzucie kwadratu (zamkniętym trójbocznie) z zakrystia od północy. Prostokątna nawa jest szersza od poziostałych członów cerkwi. W 1983 roku dobudowano do babińca kruchtę i dwie dwukondygnacyjne wieże o konstrukcji słupowej. Podmurówka świątyni osłonięta jest fartuchem z blachy. Omawina świątynia pokryta jest dachem jednokalenicowym, dwuspadowym. Wieże z ostrosłupowymi hełmami.
Wewnątrz zobaczyć można stropy płaskie, w nawie o przekroju trapezu. Pokrywa je polichromia figuralno-ornamentowa z pierwszej połowy XIX w. Z ikonostasu pozostała siedemnastowieczna ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jest to kopia obrazu z Werchraty-Krechowa koło Żółkwi. W ołtarzach bocznych dziewiętnastowieczne ikony: Matka Boża z Dzieciątkiem i Chrystus Nauczający. Na balkonie chóru znajdują się przedwojenne ograny czeskiej produkcji.
Obok świątyni znajduje się dzwonnica dzwonem z 1928 roku. Cmentarz przycerkiewny otoczony jest drewnianym ogrodzeniem.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Kościół pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Marii Panny w Nowosiółkach jest niewielką jednonawową świątynią o bardzo ciekawej historii. Powstał on w ciągu jednej nocy dzięki zdeterminowanym mieszkańcom. Ówczesne władze nie zezwalały na budowę kościoła i wierni odprawiali msze na cmentarzu i przy kapliczce. Mieszkańcy, którzy zaangażowali się w budowę świątyni , na działce przeznaczonej do postawienia fundamentów wysiali kukurydzę, która skutecznie osłaniała postępujące prace. Poszczególne drewniane elementy przygotowano i przechowywano w budynkach gospodarczych. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1975 roku o godzinie 22-giej rozpoczęto budowę kościoła. Nazajutrz około godziny 11-stej wstawiano okna. Interwencje milicjantów nie przyniosły już wtedy rezultatów. Odprawiono po godz. 11-tej pierwszą mszę. W latach dziewięćdziesiątych dobudowano wieżę i pokryto ściany świątyni sidingiem.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl
wtorek, 10 grudzień 2013 21:28

Kościoły w Bieszczadach: Kościół w Baligrodzie

Napisał

Parafialny kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii w Baligrodzie znajduje się na północ od czworobocznego rynku. Świątynię wybudowano w latach 1877-1879. Kościół powstał dzięki fundacji Teresy Weissenwolfowej, marszałka powiatu leskiego Edmunda Krasickiego i księdza Daniela Sulikowskiego. Tę budowlę sakralną wzniesiono według planów inżyniera Teofila Bohusza.

Baligrod  stary kosciol 1

Wnętrze kościoła jest skromne. Na uwagę zasługiwał krzyż z I połowy XVII wieku pochodzący z prywatnej kaplicy rodu Balów, która mieściła się w nieistniejącym już zamku. Poza tym w murowanej świątyni znajdował się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Janem z 1910 roku, który oznacza sygnatura z imieniem i nazwiskiem właściciela wsi Jabłonki - Tadeusza Sołdraczyńskiego; kociołek na wodę święconą z XIX wieku i lichtarz cynowy z I połowy XIX wieku.

Baligrod  stary kosciol 2
Obecnie kościół pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Z powodu złego stanu technicznego świątyni groziła rozbiórka. Prace konserwatorskie tymczasowo uchroniły kościół przed zniszczeniem.

W 1997 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, który ukończono i konsekrowano w 2001 roku.

Anna Twardy

Opis na podstawie następujących książek:
Gmina Baligród, Suwała-Szczechowska B.(tekst), Krosno 2003,
Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F., Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice, Warszawa 1982.

Murowana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej w Baligrodzie znajduje się w południowo-wschodniej części rynku. O pierwszej świątyni tego typu wspomina się w 1761 roku. Zachowaną sakralną budowlę wybudowano w 1835 roku. Ufundował ją ówczesny właściciel miasta Wincenty Karsznicki. Cerkiew odnowiono i przebudowano w 1928 roku. Po zakończeniu II wojny światowej i licznych wysiedleniach ludności ukraińskiej świątynię zaczęto używać jako magazynu żołnierskiego gromadzącego onuce i menażki. Jej cenne wyposażenie zniszczono lub skradziono. Funkcję magazynu o różnym przeznaczeniu cerkiew pełniła do lat 80 XX wieku. Po raz pierwszy renowację rozpoczęto w 1990 roku, ale z powodu zwolnienia ze stanowiska konserwatora zabytków remont przerwano. W 2008 roku trwały prace konserwatorskie, dzięki którym świątynia odzyskałaby swoją utraconą świetność.

Baligrod cerkiew

Ten budynek sakralny jest cerkwią orientowaną, wybudowaną z kamienia, potynkowaną. Świątynia jest dwudzielna. Prezbiterium zamyka się półkoliście, a jego dwuspadowy dach kryje blacha. Zakrystie są umieszczone od strony północnej i południowej, zaś ich sklepienia są kolebkowe z lunetami. Nawa, w której wnętrzu umiejscowiony jest strop, została wybudowana na rzucie wydłużonego prostokąta i jest szersza, a od zachodu łączy się z przedsionkiem o sklepieniu żaglastym. Nad nawą znajduje się ośmioboczna kopuła na tamburze. Małe kopułki są umiejscowione nad zakrystiami.

Baligrod cerkiew 2

Anna Twardy

www.wbieszczadach.net Bieszczadzki Portal Turystyczny

Opis na podstawie następujących książek:

Gmina Baligród, Suwała-Szczechowska B.(tekst), Krosno 2003,

Orłowski S., Taranowski P., Na bieszczadzkich obwodnicach. Część I. Duża obwodnica, Rzeszów 2008,

Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F., Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice, Warszawa 1982.

DSC 0600

DSC 0596

DSC 0610

DSC 0614

DSC 0597

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384