Miejscowości

Wiadomości

Atrakcje w Bieszczadach: rezerwat florystyczny „Woronikówka"

Napisane przez 
cis cis Piotr Kutiak

Na górze Woronikówka nad Jabłonkami znajduje się rezerwat o powierzchni 13,84 ha podlegający ochronie częściowej. Utworzony 15 stycznia 1990, położony jest na stokach szczytu Woronikówka (Walter) nad Jabłonkami w gminie Baligród w powiecie leskim. Objęto tutaj ochroną las jodłowo-bukowy z naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego. Występuje tu 235 okazów, w tym 148 drzewiastych. Licznie występuje tu także wawrzynek wilcze łyko. Podobnie jak w przypadku rezerwatu „Cisy na Górze Jawor" omawiane cisy były przedmiotem ochrony od roku 1924 roku z inicjatywy gajowego Iwana Wermińskiego, który pełnił w tych lasach funkcję gajowego. Teren rezerwatu znajduje się na terenie: Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie, obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Nieopodal rezerwatu przebiega zielony szlak turystyczny z Jabłonek na Berdo.


Na obszarze rezerwatu zabrania się:

 • wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego,
 • zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne,
 • zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,
 • pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospodarskich;
 • niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin, surowców mineralnych,
 • zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,
 • stosowania wszelkich środków chemicznych,
 • niszczenia i uszkadzania drzew i innych roślin,
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd i nor, wybierania jaj, wybierania piskląt wszystkich gatunków ptaków,
 • wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
 • umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
 • przebywania poza miejscami wyznaczonymi.
Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 5-100 4175

8-100 4180

DSC02019

Kategoria: Okolice Baligrodu
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384