Miejscowości

Wiadomości

Atrakcje w Bieszczadach: rezerwat florystyczny „Cisy na górze Jawor"

Napisane przez 
cis cis Piotr Kutiak

Cisy baligrodzkie były przedmiotem ochrony od roku 1924 roku z inicjatywy gajowego Iwana Wermińskiego, który pełnił w tych lasach funkcję gajowego. Jedno z naturalnych stanowisk omawianej rośliny znajduje się na górze Jawor, na północ od Jabłonek w gminie Baligród, w powiecie leskim. Miejsce to objęto ochroną rezerwatową pod nazwą „Cisy na górze Jawor". Jest to najstarszy rezerwat w Bieszczadach, którego przedmiotem ochrony są cisy. Utworzono go w 1935r. Wzmianka o tym fakcie znajduje się w zajmuje w Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym delegata Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego d/s. Ochrony Przyrody z 1935r., nr 2. Jego powierzchnia wynosiła wtedy 3,36 ha. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 14 lutego 1957, MP nr 18, poz. 144. Został powołany ponownie jako rezerwat florystyczny o powierzchni 3,02 ha.
Na terenie rezerwatu rośnie tu około 234 szt. cisów, w tym 207 drzewiastych. Występują one pod okapem jodłowo-bukowego drzewostanu. Niektóre osobniki osiągają nawet do 10 m wysokości, a średnica ich pni mierzona na wysokości 1,3 m od ziemi nie przekracza 30 cm. Niestety cis odnawia się tutaj słabo, dlatego też pomagają mu leśnicy dokonując sztucznych nasadzeń. Teren rezerwatu znajduje się na terenie: Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie, obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 6-100 4178

4-100 4174

Kategoria: Okolice Baligrodu
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384