Miejscowości

Wiadomości

Atrakcje w Bieszczadach: kamienołomy w Rabem

Napisał 
Kamieniłom Drobny Kamieniłom Drobny Piotr Kutiak

Zakład Górniczy Huczwice zwany jest również „Drobnym" zlokalizowany jest w dolince niewielkiego potoku, dopływu Rabiańskiego Potoku. Prowadzi do czterystumetrowy odcinek bocznej drogi. Zajmuje powierzchnię 4,3 ha. Eksploatowane są tu piaskowce lgockie. W kamieniołomie widoczne są one w pozycji odwróconej. Widoczne są w naprzemianległe warstwy piaskowców (o szarej i zielonej barwie) oraz łupków (o barwie czarnej). Ich miąższość sięga 80 m. W najwyżej położonej części kamieniołomu obserwuje się najstarsze szerokie warstwy piaskowców (o szarej barwie), zlepieńców oraz łupków. Piaskowce i łupki zaliczane są do krzemionkowych, czyli lepiszczem ich drobnych ziaren jest krzemionka, której głównym składnikiem jest kwarc.
Wejście na teren kamieniołomu jest zabronione, dlatego też warto skorzystać z ścieżki dydaktycznej urządzonej przez Nadleśnictwo Baligród. Z tarasu widokowego na trasie ścieżki rozpościera się widok na cały obszar kamieniołomu.
Pół wieku temu Zarząd Budownictwa Leśnego rozpoczął eksploatację osuwiska pod budowę dróg. Nad urobiskiem ze ścieżki dydaktycznej widoczne są sylwetki sosen reliktowych, które są ekotypem sosny pospolitej rosnących w trudnych warunkach górskich. Ich wiek szacuje się na dwieście lat, charakteryzują sie karłowatą budową i silnie rozwiniętym systemem korzeniowym.

DSC 0364
Zakład Górniczy Rabe zwany „Grubym" znajduje się w bliskiej odległości od rezerwatu Gołoborze na południowo-zachodnim stoku góry Partyja. Zajmuje powierzchnię 1,9 ha.
W kamieniołomie podziwiać można szerokie warstwy, reprezentowane przez piaskowce istebniańskich (o szarej i popielatej barwie). W niektórych fragmentach występują piaskowce poprzekładane warstwami łupków i mułowców piaszczystych.
W obu kamieniołomach można spotkać minerały: glaukonit, muskowit, kwarc, realgar, aurypigment, blenda cynkowa, galena i piryt.

kamieniolom2 (7)

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Źródło:

Reaglarblog 

DSC 0361

 

DSC 0362

 

DSC 0363

 

DSC 0365

 

DSC 0369

 

DSC 0371

 

DSC 0373

 

DSC 0375

 

DSC 0384

 

 kamieniolom2 (1)

 

kamieniolom2 (12)

 

kamieniolom2 (21)

 

kamieniolom2 (27)

 

kamieniolom2 (30)

 

kamieniolom2 (41)

 

kamieniolom2 (42)

 

kamieniolom2 (44)

 

kamieniolom2 (46)

 

kamieniolom2 (48)

 

kamieniolom2 (51)

 

kamieniolom2 (52)

 

Kategoria: Okolice Baligrodu
piotr

Przewodnik górski beskidzki ( nr leg. 469/07), przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odznaczony medalem "ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI" przez Ministra Sportu i Turystyki w 2009r. Wiceprezes Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody i członek zarządu Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty". Koordynator regionalny punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" na obszarze województwa podkarpackiego.

Strona: www.przewodnik-bieszczady.pl
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384