Miejscowości

Wiadomości

Szlaki turystyczne w Bieszczadach: Czarny szlak łączący przełęcze: pod Jawornem z Mieczysława Orłowicza

Napisał 
Szlaki turystyczne w Bieszczadach: Czarny szlak łączący przełęcze: pod Jawornem z  Mieczysława Orłowicza Piotr Kutiak

Szlak czarny zwany dawniej szlakiem im. generała Karola Świerczewskiego jest ciekawą alternatywą dla szlaku czerwonego. Szczególnie dla tych, który lubią wyzwania w postaci długich i stromych podejść i tzw. "krzakoterapię". Należy uważać na słabe oznakowanie szlaku. Szlak prowadzi przez tereny Nadleśnictwa Baligród i Cisna na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, który stanowi część obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 oraz Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie".

DSC02016
Przebieg szlaku: Przełęcz pod Jawornem 928m n.p.m. (węzeł z Głownym Szlakiem Beskidzkim - znaki czerwone)- Kołonice- Łubne (nieistniejąca wieś) – Jabłonki – Łopieninka 953 m - Łopiennik 1069 m n.p.m. (węzeł z szlakiem niebieskim Baligród - Dołżyca) – Dołżyca – Falowa 968 m n.p.m.– Jaworzec (nieistniejąca wieś) – Bacówka PTTK w Jaworzcu 605 m n.p.m. – Krysowa 840 m n.p.m. – Przełęcz Mieczysława Orłowicza 1090 m n.p.m.).

DSC02019

Czas przejścia: w górę szlaku: ok. 10,5  godz.; w dół 10 godz. .

Przełecz pod Jawornem - Jabłonki: ↑ 01:30; ↓ 02:10 ,
Jabłonki - Łopiennik 1069 m n.p.m.: ↑ 02:20; ↓ 01:30,
Łopiennik 1069 m n.p.m. - Dołżyca: ↑ 00:55; ↓ 01:40,
Dołżyca - Falowa 968 m n.p.m.: ↑01:40; ↓ 01:00,
Falowa 968 m n.p.m. - Schronisko PTTK Jaworzec  605 m n.p.m.: ↑ 01:55; ↓ 02:35,
Schronisko PTTK Jaworzec  605 m n.p.m. - Przełecz Orłowicza1090 m n.p.m.: ↑ 02:00; ↓ 01:00.

Długość szlaku: 30 km

Przełecz pod Jawornem - Jabłonki: 6 km,
Jabłonki - Łopiennik 1069 m n.p.m.: 7 km,
Łopiennik 1069 m n.p.m. - Dołżyca: 3 km,
Dołżyca - Falowa 968 m n.p.m.: 3 km,
Falowa968 m n.p.m. - Schronisko PTTK Jaworzec  605 m n.p.m.: 7 km,
Schronisko PTTK Jaworzec  605 m n.p.m. - Przełecz Orłowicza1090 m n.p.m.: 3,5 km.

Suma podejść: w górę szlaku: 1390 m., w dół 1420 m.      

Przełecz pod Jawornem - Jabłonki: ↑0; ↓ 400,
Jabłonki - Łopiennik 1069 m n.p.m.: ↑550, ↓ 30,
Łopiennik 1069 m n.p.m. - Dołżyca:  ↑0, ↓ 520,
Dołżyca - Falowa 968 m n.p.m.: ↑430, ↓ 10,
Falowa 968 m n.p.m. - Schronisko PTTK Jaworzec  605 m n.p.m.: ↑60, ↓ 450,
Schronisko PTTK Jaworzec  605 m n.p.m. - Przełecz Orłowicza1090 m n.p.m.: ↑350, ↓ 10.

Szlak rozpoczyna się na Przełęczy pod Jawornem 920 m n.p.m., która łączy Jaworne 992 m n.p.m. z Wołosanią (Partyją) 1071 m n.p.m. Oba szczyty znajdują się na grzebiecie Wielkiego Działu tradycyjnej nazwy pasma Chryszczatej i Wołosani największych szczytów zachodniej częsci Bieszczadów. Dzielił on przedwojenny świat Bojków i Łemków, którzy ukształtowali przez wieki oblicze tej ziemi. Z przełęczy czarny szlak schodzi do Kołonic, wysiedlonej i opuszczonej przez ludzi wsi jakich ponad sto znajduje się w Bieszczadach. Z krajobrazu odczytujemy miejsca po chałupach, ślady dróg i odkrywamy stare, zdziczałe sady. Dochodzimy do drogi głównej (Duża Obwodnica Bieszczadzka), gdzie mijamy kościół filialny. Wędrujemy drogą do Jablonek, mijając pomnik upamiętniający miejsce śmierci generała Karola Świerczewskiego. Dalej szlak prowadzi nas do kapiczki, gdzie odbija na lewo wiodąc wzdłuż potoku Żukra. Następnie prowadzi lasem do szczytu Kiczera 725 m n.p.m. Stromym podejściem prowadzi na Łopieninkę 978 m n.p.m. następnie przez przełęcz na Łopennik 1069 m n.p.m. (węzeł ze szlakiem niebieskim). Wspólnie z niebieskim schodzi do Dołżycy. Z Dołżycy wiedzie drogą wzdłuż Solinki, następnie skręca w lewo i prowadzi drogą łączącą Dołżycę z Bukowcem by za chwilę odbić w prawo na stoki Falowej. Po półtorej godziny zdobywamy Falową 968 m n.p.m., następnie po 30 min. Czereninę 981 m n.p.m. Szlak z czereniny schodzi w dół do doliny Wetlinki, gdzie przekracza jej nurt. Znajduje się tu Schronisko PTTK w Jaworzcu. Z Jaworzca czarne znaki kierują nas na szczyt Wysokiego Berda 940 m n.p.m. by trawersując od północy Smerek zdobyć Przełęcz Orłowicza 1090 m n.p.m.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 

Kategoria: Okolice Baligrodu
piotr

Przewodnik górski beskidzki ( nr leg. 469/07), przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odznaczony medalem "ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI" przez Ministra Sportu i Turystyki w 2009r. Wiceprezes Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody i członek zarządu Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty". Koordynator regionalny punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" na obszarze województwa podkarpackiego.

Strona: www.przewodnik-bieszczady.pl
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384